Zabudowy busów

ZABUDOWA typu: brygadwka(z fotelami sztywnymi i uchylnymi).

Opis:
Zabudowa typu ''BRYGADWKA''+ 3-4 osb ,w tym: wstawienie szyb czarnych L/P czarna 2 szt.,tapicerowanie-sufitu,boczkw ,monta? o?w.sufitowego i pod?ogi autobusowej,tylnej ?awki dla +3-4 osb (fotele sztywne z pasami 3-pkt,dwa msc i 2-pkt,dwa msc), oraz monta? ?ciany grodziowej(istniej?cej),z dodatkowym otworem ,zamykanym w scianie grodz. dolnej-pod ?awk?- na przewo?enie materia?w "d?u?ycowych"+przegl. rej.i przygotowanie rej.dokum. do zwi?krzenie msc 2+3-4,lub 3+3-4 w Wydz.Komunikacji, dla zamawiaj?cego zabudow? brygadow?. Cena przyk?adowej zabudowy ju? od 4.6 ty?.z?+ VAT